Privacybeleid

HomePrivacybeleid

Privacy Verklaring Door deze website te bezoeken gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden, verklaringen en bedingen. Persoonsgegevens die worden verwerkt door B&B Orgel Thuis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van B&B Orgel Thuis en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan B&B Orgel Thuis verstrekt. B&B Orgel Thuis kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor- en achternaam Uw adresgegevens Uw telefoonnummer Uw e-mailadres Uw IP-adres Uw Creditcardgegevens Informatie over Uw verblijf zoals aankomst- en vertrekdatum, speciale verzoeken, opmerkingen over service-voorkeuren inclusief kamer-voorkeuren of andere gebruikte diensten Informatie die u verstrekt met betrekking tot uw voorkeuren voor marketing of in het kader van uw deelname aan enquêtes, wedstrijden of promoties Privacy Rechten Betrokkene - Recht op inzage van uw persoonsgegevens, - Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens - Recht op schrapping van uw persoonsgegeven ( ‘right to be forgotten’ ) o B&B Orgel Thuis wijst u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen.; - Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. - Deze rechten kunnen kosteloos uitgeoefend worden. Waarom B&B Orgel Thuis gegevens nodig heeft B&B Orgel Thuis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan B&B Orgel Thuis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een verblijf in de B&B. Reserveringen: wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw online reservering te voltooien en te verwerken. Klantenservice: Wij gebruiken uw persoonsgegevens om klantenservice te verlenen. Gastbeoordelingen: Wij kunnen uw contactgegevens gebruiken om u per mail uit te nodigen om een gastbeoordeling te schrijven na uw verblijf. Dit kan andere reizigers helpen om de accommodatie te kiezen die het beste bij hen past. Marketingdoeleinden: Voor zover wettelijk toegestaan, gebruiken wij uw gegevens ook voor marketingactiviteiten. Overige communicatie: Het kan voorkomen dat we contact opnemen per mail, post, telefoon of sms, afhankelijk van de contactgegevens die u met ons deelt. Dit kan om verschillende redenen zijn: Het kan zijn dat wij verzoeken die u heeft ingediend moeten beantwoorden en behandelen. Als u een online reservering nog niet heeft voltooid, kunnen wij u een herinnering sturen om verder te gaan met reserveren. Deze extra service is volgens ons nuttig is voor u, omdat het u in staat stelt om verder te gaan met een reservering zonder dat u opnieuw naar de accommodatie hoeft te zoeken of alle reserveringsgegevens weer hoeft in te vullen. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij u een enquête sturen of u uitnodigen om een beoordeling achter te laten over uw ervaring met onze website. Juridische doeleinden: in bepaalde gevallen moeten we uw gegevens gebruiken om juridische geschillen te behandelen en op te lossen, voor onderzoeks- en nalevingsdoeleinden van de wet en regelgeving. Detectie en preventie van fraude: we kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor het opsporen en voorkomen van fraude en andere illegale of ongewenste activiteiten Verbeteren van onze diensten: tot slot gebruiken we uw persoonsgegevens voor analytische doeleinden, om onze services te verbeteren, de gebruikerservaring te verbeteren en om de functionaliteit en kwaliteit van onze online reisdiensten te verbeteren. Om uw gegevens zoals hierboven beschreven te verwerken, baseren we ons op de volgende juridische grondslagen: Uitvoering van een Contract: Het gebruik van uw gegevens kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract dat u bij ons heeft. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze diensten om online een reservering te maken, zullen wij uw gegevens gebruiken om onze verplichting na te komen om die reservering te voltooien en te beheren onder het contract dat wij met u hebben. Rechtmatig belang: We kunnen uw gegevens gebruiken voor ons rechtmatig belang, zoals u voorzien van de best passende inhoud voor de website, e-mails en nieuwsbrieven, en om onze producten en diensten en de inhoud van onze website te verbeteren en promoten. We kunnen uw gegevens ook gebruiken voor administratieve en juridische doeleinden en voor het opsporen van fraude. Toestemming: we mogen met uw toestemming uw persoonsgegevens voor bepaalde directe marketingdoeleinden gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met ons via één van de adressen onderaan deze Privacyverklaring. Hoe lang B&B Orgel Thuis gegevens bewaart B&B Orgel Thuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren Uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (met inbegrip van die met betrekking tot het bewaren van documenten), om juridische geschillen met derde partijen op te lossen en ons bedrijf te leiden. Alle opgeslagen persoonlijke gegevens vallen onder dit privacy beleid. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Delen met anderen B&B Orgel Thuis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Diensten van derden: Wij kunnen serviceproviders gebruiken om uw persoonlijke gegevens strikt in onze naam te verwerken. Dit heeft bepaalde doeleinden, waaronder het betalen van boekingen te faciliteren, marketingmateriaal te verzenden of voor analytische ondersteunende diensten. Deze diensten van derden/verwerkers hebben een geheimhoudingsplicht en het is niet toegestaan uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden. Wij delen gegevens met derden onder bovengenoemde principes met Stardekk - Cubilis Baron Ruzettelaan 25, 8310 Brugge Cubilis is een product van Stardekk. Wij gebruiken deze dienst om U toe te staan op een veilige manier een reservering te maken of beschikbaarheid en prijzen op te zoeken. Tevens de hosting van onze website verzorgt. Deloitte President Kennedypark 8/A 8500 Kortrijk Deloitte is onze bedrijfsrevisor en beheert onze boekhouding. Worldline Worldline SA/NV, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel is de verwerker van onze betalingen via kredietkaart. In Kaart Brengen Websitebezoek Op de website van B&B Orgel Thuis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. B&B Orgel Thuis gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Google Analytics B&B Orgel Thuis maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op hun servers. Lees meer over het privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan B&B Orgel Thuis te kunnen verstrekken en om informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. B&B Orgel thuis heeft hier geen invloed op. B&B Orgel Thuis heeft Google geen toestemming gegeven om via B&B Orgel thuis verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Gegevens Inzien, Aanpassen Of Verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@orgelthuis.be. B&B Orgel Thuis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Deze zaken gebeuren kosteloos. Klacht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Bij ontevredenheid over de manier waarop B&B Orgel Thuis vragen of opmerkingen heeft behandeld of bij klachten over de manier waarop B&B Orgel thuis uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Beveiligen B&B Orgel Thuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door B&B Orgel Thuis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met B&B Orgel Thuis op via info@orgelthuis.be B&B Orgel Thuis is als volgt te bereiken: Post: Geistingen 26 3640 Kinrooi – België Vestigingsadres: Geistingen 26 3640 Kinrooi - België Ondernemingsnummer : BE 0699424438 Telefoon: ++32 492506783 E-mailadres: info@orgelthuis.be Délaration de confidentialité En visitant ce site, vous acceptez automatiquement les conditions, déclarations et stipulations suivantes. Données personnelles traitées B&B Orgel Thuis peut traiter vos données personnelles, si vous utilisez les services de B&B Orgel Thuis, et / ou si vous les fournissez à B&B Orgel Thuis lorsque vous remplissez un formulaire de contact sur le site Web. B&B OrgelThuis peut traiter les données personnelles suivantes: Votre prénom et votre nom Vos coordonnées Votre numéro de téléphone Votre adresse e-mail Votre adresse IP Les détails de votre carte de crédit Informations sur votre séjour telles que la date d'arrivée et de départ, les demandes spéciales, les commentaires sur les préférences de service, y compris les préférences de chambre ou d'autres services utilisés Informations que vous fournissez en relation avec vos préférences marketing ou dans le cadre de votre participation à des enquêtes, des concours ou des promotions Droits à la vie privée Personne impliquée - Droit de consulter vos données personnelles, - Droit de rectification, de complétion ou de mise à jour de vos données personnelles - Droit de suppression de vos données personnelles - Dans ce contexte, B&B Orgel thuis fera remarquer que certains services ne seront plus accessibles ou pourront être fournis si vous supprimez ou avez supprimé certaines données personnelles nécessaires. - Droit à une limitation du traitement de vos données personnelles. - Ces droits peuvent être exercés gratuitement. Pourquoi B&B Orgel thuis a besoin de données B&B Orgel Thuis traite vos données personnelles pour pouvoir vous contacter par téléphone si vous le demandez, et / ou pour pouvoir vous contacter par écrit (par e-mail et / ou par courrier) si vous ne pouvez pas être joint par téléphone. En outre, B&B Orgel Thuis peut utiliser vos données personnelles dans le cadre de l'exécution d'un contrat d'engagement conclu avec vous, consistant généralement en un séjour à B&B. Réservations: nous utilisons vos données personnelles pour compléter et traiter votre réservation en ligne. Service client: Nous utilisons vos données personnelles pour fournir un service client. Commentaires des clients: Nous pouvons utiliser vos coordonnées pour vous inviter par mail à écrire une évaluation après votre séjour. Cela peut aider les autres voyageurs à choisir l'hébergement qui leur convient le mieux. Objectifs de marketing: Dans la mesure permise par la loi, nous utilisons également vos données pour les activités de marketing. Autre communication: Nous pouvons vous contacter par email, par courrier, par téléphone ou par SMS, en fonction des informations de contact que vous partagez avec nous. Cela dû à plusieurs raisons: Nous pouvons devoir répondre et traiter les demandes que vous avez soumises. Si vous n'avez pas encore effectué de réservation en ligne, nous pouvons vous envoyer un rappel pour continuer la réservation. Nous croyons que ce service supplémentaire est utile pour vous parce qu'il vous permet de continuer une réservation sans devoir rechercher le logement à nouveau ou à entrer à nouveau tous les détails de réservation. Lorsque vous utilisez nos services, nous pouvons vous envoyer un questionnaire ou vous inviter à laisser un commentaire sur votre expérience avec notre site Web. Finalités légales: dans certains cas, nous devons utiliser vos informations pour traiter et résoudre des litiges juridiques, à des fins légales et réglementaires d'enquête et de conformité. Détection et prévention de la fraude: nous pouvons utiliser vos données personnelles pour la détection et la prévention de la fraude et d'autres activités illégales ou indésirables Améliorer nos services: Enfin, nous utilisons vos données personnelles à des fins d'analyse, pour améliorer nos services, améliorer l'expérience utilisateur et améliorer la fonctionnalité et la qualité de nos services de voyage en ligne. Pour traiter vos données comme décrit ci-dessus, nous nous basons sur les bases juridiques suivantes: Exécution d'un contrat: L'utilisation de vos données peut être nécessaire pour l'exécution du contrat que vous avez avec nous. Par exemple, si vous utilisez nos services pour effectuer une réservation en ligne, nous utiliserons vos informations pour remplir notre obligation de compléter et de gérer cette réservation dans le cadre du contrat que nous avons avec vous. Intérêt légitime: Nous pouvons utiliser vos informations pour notre intérêt légitime, comme vous fournir le contenu le plus approprié pour le site Web, les courriels et les bulletins d'information, ainsi que pour améliorer et promouvoir nos produits et services et le contenu de notre site Web. Nous pouvons également utiliser vos données à des fins administratives et légales et pour détecter la fraude. Permission: nous pouvons utiliser vos données personnelles avec votre permission à certaines fins de marketing direct. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en nous contactant à l'une des adresses au bas de cette déclaration de confidentialité. Combien de temps B&B Orgel Thuis conserve les données B&B Orgel Thuis ne concerte pas vos données personnelles plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquels vos données sont collectées. Nous conserverons vos données conformément aux lois applicables (y compris celles concernant la conservation de documents), pour résoudre des litiges juridiques auprès de tiers et pour mener nos affaires. Toutes les données personnelles conservées seront soumises à la présente Charte de confidentialité. Vos données ne seront pas stockées pendant plus d'un an si aucun accord n'est conclu avec vous. Partage avec d'autres B&B Orgel Thuis ne fournira vos données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire pour l'exécution d'un accord avec vous, ou pour se conformer à une obligation légale. Services tiers: Nous pouvons utiliser les fournisseurs de services pour traiter vos données personnelles strictement en notre nom. Cela a un certain nombre d'objectifs, notamment faciliter le paiement, envoyer des documents de marketing ou des services de soutien analytique. Ces services de tiers / processeurs ont un devoir de confidentialité et les fournisseurs ne sont pas autorisé à utiliser vos données à d'autres fins. Nous partageons des données avec des tiers en vertu des principes ci-dessus avec Stardekk - Cubilis Baron Ruzettelaan 25, 8310 Brugge Cubilis est un produit de Stardekk. Nous utilisons ce service pour vous permettre de faire une réservation en toute sécurité ou pour vérifier la disponibilité et les prix. Et L'endroit où se trouve notre site Web. Si vous envoyez un e-mail, il sera échangé par Telenet Deloitte President Kennedypark 8/A 8500 Kortrijk Deloitte est notre auditeur d'entreprise et gère notre comptabilité. Worldline Worldline SA/NV, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel la companie responsable pour les payement par carte crédit. Visite de site Web de carte Sur le site Web de B&B Orgel Thuis, des informations générales sur les visiteurs sont conservées, y compris l'adresse IP de votre ordinateur et l'heure de récupération et les données envoyées par votre navigateur. Ces données sont utilisées pour analyser le comportement des visiteurs et des clics sur le site Web. B&B Orgel Thuis utilise cette information pour améliorer le fonctionnement du site Web. Ces données sont anonymisées autant que possible et ne sont pas fournies à des tiers. Google Analytics B&B Orgel Thuis utilise Google Analytics pour garder une trace de la façon dont les utilisateurs utilisent le site Web. Les informations ainsi obtenues, y compris l'adresse de votre ordinateur (adresse IP), sont transférées et stockées par Google sur leurs serveurs. En savoir plus sur la politique de confidentialité de Google Analytics Google utilise ces informations pour suivre l'utilisation de notre site Web, fournir des rapports sur le site Web à B&B Orgel Thuis et fournir des informations sur l'efficacité des campagnes. Google peut fournir ces informations à des tiers si Google est légalement obligé de le faire, ou dans la mesure où ces tiers traitent ces informations pour le compte de Google. B&B Orgel Thuis n'a aucune influence à ce sujet. B&B Orgel Thuis n'a pas autorisé Google à utiliser les informations Google Analytics obtenues via B&B Orgel thuis pour d'autres services Google. Afficher, modifier ou supprimer des données Vous avez le droit de voir, de corriger ou de supprimer vos données personnelles. Vous pouvez envoyer une demande d'accès, de rectification ou de suppression à info@orgelthuis.be. B&B Orgel Thuis répondra à votre demande dès que possible, mais dans un délai de quatre semaines. Plainte à l'autorité de protection des données Si vous n'êtes pas satisfait de la manière dont B&B Orgel Thuis a traité vos questions, remarques ou plaintes concernant la manière dont B&B Orgel Thuis collecte, utilise ou traite vos données personnelles, vous pouvez adresser une plainte à l'Autorité de protection des données. Sécurisé B&B Orgel Thuis prend la protection de vos données au sérieux et prend les mesures appropriées pour empêcher l'utilisation abusive, la perte, l'accès non autorisé, la divulgation non désirée et la modification non autorisée. Si vous avez l'impression que vos données ne sont pas sécurisées ou qu'il y a des indications d'utilisation abusive, ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur la sécurité des données personnelles recueillies par B&B Orgel Thuis, veuillez contacter B&B Orgel Thuis via info@orgelthuis.be. B&B Orgel Thuis peut être contacté comme suit: Par lettre: Geistingen 26 , B-3640 Kinrooi Adresse professionnelle: Geistingen 26 – B-3640 Kinrooi Numéro d'entreprise: BE 0699424438 Téléphone: ++ 32 492506783 Adresse e-mail: info@orgelthuis.be Privacy Declaration By visiting this website you automatically agree with the following conditions, statements and stipulations. The type of personal information we collect B&B Orgel Thuis may process personal data about you, because you use the services of B&B Orgel thuis, and / or because you provide them to B&B Orgel Thuis when filling out a contact form on the website. B&B Orgel Thuis can process the following personal data: Your first and last name Your address details Your phone number Your email address Your IP address Your credit card details Information about your stay such as arrival and departure date, special requests, comments on service preferences including room preferences or other services used Information you provide in relation to your marketing preferences or in the context of your participation in surveys, contests or promotions Privacy Rights Person involved - - Right to inspect your personal data, - Right to rectification, completion or update of your personal data - Right to delete your personal data ('right to be forgotten') - In this context, B&B Orgel Thuis will point out that certain services will no longer be accessible or can be provided if you delete or have deleted certain necessary personal data .; - Right to a limitation of the processing of your personal data. - These rights can be exercised free of charge. Why do we collect your personal information? B&B Orgel Thuis processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by mail) and, if you can not be reached, by telephone. In addition, Hotel De Tuilerieën may use your personal data in the context of carrying out a contract concluded with you, usually consisting of a stay at the B&B. Reservations: we use your personal information to complete and process your online reservation. Customer service: we use your personal information to provide customer service. Guest reviews: we may use your contact information to invite you by email to write a guest review after your stay. This can help other travellers to choose the accommodation that suits them best. Marketing activities: we also use your information for marketing activities, as permitted by law. Other communications: there may be times we try to contact you by email, by post, by phone or by texting you, depending on the contact information you share with us. There could be a number of reasons for this: We may need to respond to and handle requests you have made. If you have not finalised a reservation online, we may email you a reminder to continue with your reservation. We believe that this additional service is useful to you because it allows you to carry on with a reservation without having to search for the accommodation again or fill in all the reservation details from scratch. When you use our services, we may send you a questionnaire or invite you to provide a review about your experience with our website. Legal purposes: In certain cases, we may need to use your information to handle and resolve legal disputes, for regulatory investigations and compliance. Fraud detection and prevention: we may use your personal information for the detection and prevention of fraud and other illegal or unwanted activities. Improving our services: finally, we use your personal information for analytical purposes, to improve our services, to enhance the user experience, and to improve the functionality and quality of our online travel services. To process your information as described above, we rely on the following legal basis: Performance of a Contract: The use of your information may be necessary to perform the contract that you have with us. For example, if you use our services to make an online reservation, we'll use your information to carry out our obligation to complete and administer that reservation under the contract that we have with you. Legitimate Interests: We may use your information for our legitimate interests, such as providing you with the best appropriate content for the website, emails and newsletters, to improve and promote our products and services and the content on our website, and for administrative, fraud detection and legal purposes. Consent: We may rely on your consent to use your personal information for certain direct marketing purposes. You can withdraw your consent anytime by contacting us at any of the addresses at the end of this Privacy Statement. To process your data as described above, we base ourselves on the following legal bases: Execution of a Contract: The use of your data may be necessary for the execution of the contract that you have with us. For example, if you use our services to make a reservation online, we will use your information to fulfil our obligation to complete and manage that reservation under the contract we have with you. Legitimate interest: We may use your information for our legitimate interest, such as providing you with the most appropriate content for the website, e-mails and newsletters, and to improve and promote our products and services and the content of our website. We can also use your data for administrative and legal purposes and for detecting fraud. Permission: we may use your personal data with your permission for direct marketing purposes. You can withdraw your consent at any time by contacting us at one of the addresses at the bottom of this Privacy Statement. How Long B&B Orgel Thuis Stores Data B&B Orgel Thuis does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data is collected. We will keep your information in compliance with applicable laws (including those relating to document retention), to resolve legal disputes with third parties and to direct our business. All stored personal data is covered by this privacy policy. Your data will not be stored for more than a year if no agreement is reached with you. Sharing With Others B&B Orgel Thuis will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an engagement with you, or to comply with a legal obligation. Third-party services: We may use service providers to process your personal data strictly on our behalf. This has certain purposes, including facilitating payments, sending marketing materials or for analytical support services. The services of third parties / processors have a duty of confidentiality and are not allowed to use your data for any other purposes. We share data with third parties under the above principles with Stardekk - Cubilis Baron Ruzettelaan 25, 8310 Brugge Cubilis is a product of Stardekk. We use this service to allow you to make a reservation in a safe way or to look up availability and prices. The place where our website is located. If you send an e-mail, it will be traded by Telenet Deloitte President Kennedypark 8/A 8500 Kortrijk Deloitte is our company auditor and manages our accounting. Worldline Worldline SA/NV, Haachtsesteenweg 1442, 1130 Brussel worldline takes care of all our credit card transactions Map Website Visit On the B&B Orgel Thuis website, general visitor information is kept, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser sends. This data is used for analyses of visitor and click behaviour on the website. B&B Orgel Thuis uses this information to improve the operation of the website. This data is anonymised as much as possible and is not provided to third parties. Google Analytics B&B Orgel Thuis uses Google Analytics to keep track of how users use the website. The information obtained, including the address of your computer (IP address), is transferred to and stored by Google on their servers. Read more about the Google Analytics privacy policy. Google uses this information to keep track of how our website is used, to provide reports about the website to B&B Orgel Thuis and to provide information about the effectiveness of campaigns. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or in so far as these third parties process the information on behalf of Google. B&B Orgel Thuis has no influence on this. B&B Orgel Thuis has not authorised Google to use Analytics information obtained through B&B Orgel Thuis for other Google services. View, modify or delete data You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion to info@orgelthuis.be. B&B Orgel Thuis will respond to your request as soon as possible, but within four weeks. This can be done free of charge ! Complaint to the Data Protection Authority If you are dissatisfied with the way in which B&B Orgel Thuis has handled questions or remarks or complaints about the way in which B&B Orgel thuis collects, uses or processes your personal data, you can submit a complaint to the Data Protection Authority. Security B&B Orgel Thuis takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorised access, unwanted disclosure and unauthorised modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of misuse, or if you would like more information about the security of personal data collected by B&B Orgel Thuis, please contact B&B Orgel Thuis via info@orgelthuis.be. B&B Orgel Thuis can be reached as follows: Post: Geistingen 26 – 3640 Kinrooi Belgium Business address: Geistingen 26 – 3640 Kinrooi – Belgium Company number: BE 0699424438 Telephone: ++ 32 492506783 E-mail address: info@orgelthuis.be